Kino Baszta

adres: Dąbrowskiego 19 telefon: 612 853 635
Krudowie 2: Nowa era

15:30DUB 17:15DUB

Obecność 3: Na rozkaz diabła

21:00

W jak morderstwo

19:00