Natalie Wood kontra studio Warner Bros. (HBO)

Fragment dokumentu HBO "Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było". Film jest produkcją HBO i tam też od 6 maja jest dostępny.

Reklama