Reklama

Od 1 czerwca działa Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny to nowa instytucja, która została powołana do życia w czwartek, w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Obowiązki dyrektora FINA powierzono dr hab. Katarzynie Chałubińskiej-Jentkiewicz - poinformowało MKiDN.

Jak będzie wyglądać logo Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego?

Połączenie nastąpiło na mocy zarządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Reklama

W ocenie resortu kultury skutkiem połączenia FN i NInA będzie "znacznie lepsza i bardziej kompleksowa ochrona polskiego dziedzictwa filmowego" - zasoby Filmoteki Narodowej będą mogły zostać poddane procesowi cyfryzacji, a następnie udostępnione szerokiej publiczności, wzrosnąć też mają możliwości edukacyjne i popularyzatorskie.

MKiDN poinformowało, że wszyscy pracownicy obu połączonych instytucji stali się pracownikami Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.

Obowiązki dyrektora FINA zostały powierzone dr hab. Katarzynie Chałubińskiej - Jentkiewicz. Jest ona doktorem nauk prawnych, adiunktem w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1996-2011 była zatrudniona jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat Sp. z o.o. oraz w TVP SA. Pełniła funkcję wicedyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego. 

Nowo utworzona instytucja pod nowym kierownictwem będzie kontynuowała dotychczasową działalność połączonych instytucji - zaznaczyło MKiDN.

Filmoteka Narodowa to państwowa instytucja kultury, której statutowym zadaniem była ochrona dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii (m.in. gromadzenie zbiorów filmowych - taśm, scenariuszy, scenopisów, książek o tematyce filmowej, plakatów, fotosów) oraz upowszechnianie kultury filmowej. Kolekcja FN - zbiory filmowych taśm i archiwaliów - jest jedną z największych w Europie. 

NInA rozpoczął działalność w 2005 r. jako Polskie Wydawnictwo Audiowizualne (PWA) i pod tą nazwą zainicjował wydawane do chwili obecnej serie muzyczne i filmowe: m.in. Polską Szkołę Dokumentu. W 2009 r. decyzją ministra kultury został przemianowany na Narodowy Instytut Audiowizualny. Misją statutową NInA było utrwalanie, archiwizacja i upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej oraz teatralnej.

Przedmiotem działania nowej instytucji - FINA, powstałej z połączenia obu instytucji, ma być gromadzenie, katalogowanie, zachowanie, restaurowanie oraz udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego dziedzictwa audiowizualnego. FINA ma też współtworzyć, produkować, rejestrować i promować dzieła kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych, produkować materiały audiowizualny o wysokim poziomie artystycznym, dotyczące zagadnień związanych z kulturą, nauką i edukacją - w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych lub internecie albo rozpowszechniania w inny sposób, a także prowadzić działalność edukacyjną, naukową, wydawniczą i kulturalną. 

Proces łączenia instytucji był prowadzony od października u2016. Pierwotnie połączenie FN i NInA było planowane na 1 marca, ale termin ten był dwukrotnie przekładany. Jak uzasadniało MKiDN, przesunięcie to wynikało z konieczności uchwalenia wcześniej i wejścia w życie nowelizacji ustawy o kinematografii, która wprowadziła zmiany w przepisach, w których występowała pełna nazwa własna Filmoteki Narodowej, polegających na zastąpieniu jej "ogólnym wyrażeniem wskazującym na istnienie instytucji kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii". Nowela weszła w życie 1 czerwca.

Przeciwko połączeniu obu instytucji wypowiedziała się m.in. Rada NInA, która apelowała do ministra kultury o rozważenie decyzji dot. połączenia. Wskazywano, że połączenie byłoby "niekorzystne dla polskiej kultury" m.in. poprzez balast organizacyjny, związany z koniecznością bieżącej cyfryzacji kilometrów analogowych taśm, dla podejmowanych przez NInA działań. Podkreślano także, że fuzja będzie redukcją potencjału NInA i FN i utrudni publiczny dostęp do zasobów obu instytucji.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje