Reklama

Reklama

KRRiT: W "Wiadomościach" zabrakło informacji o zadaniach i roli org. pozarządowych

W materiałach "Wiadomości" TVP zabrakło informacji odnoszących się do rzeczywistych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz ich społecznej roli - uznała KRRIT w odpowiedzi na skargę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na "Wiadomości".

W materiałach "Wiadomości" TVP zabrakło informacji odnoszących się do rzeczywistych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz ich społecznej roli - uznała KRRIT w odpowiedzi na skargę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na "Wiadomości".
Jedna z prowadzących "Wiadomości", Danuta Holecka /TVP

W listopadzie ubiegłego roku Fundacja złożyła do KRRiT skargę na "Wiadomości" TVP. Zdaniem HFPC materiały TVP dotyczące organizacji pozarządowych były jednostronne i miały na celu dyskredytację tych organizacji w oczach opinii publicznej. 

W odpowiedzi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazanej w poniedziałek PAP Rada podkreśliła, że z analizy materiałów informacyjnych TVP wynika, że wielokrotnie podejmowano tam problematykę organizacji pozarządowych, "koncentrując uwagę przede wszystkim na związkach personalnych pomiędzy przedstawicielami fundacji a politykami".

Reklama

"Zabrakło informacji odnoszącej się do rzeczywistych zadań realizowanych przez te organizacje i ich społecznej roli, a także kosztów ich funkcjonowania w związku z realizacją statutowych obowiązków oraz zaangażowania się osób w nich działających" - czytamy w opinii KRRiT. 

Ponadto - według KRRiT - "krytyczna ocena sposoby funkcjonowania i finansowania fundacji przestawiona została w materiałach TVP przez pryzmat związków personalnych i powiązań rodzinnych, co z kolei dało podstawę do dalszych domniemań o wzajemnym wspieraniu się bez zwracania uwagi na potrzeby społeczne i zadania stawiane tego rodzaju organizacjom".

KRRiT skierowała do Prezesa TVP Jacka Kurskiego wystąpienie, w którym zwróciła uwagę na zasady obowiązujące publicznego nadawcę wynikające z ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności na: bezstronność, rzetelność, pluralizm, obiektywizm, wyważenie oraz swobodne kształtowanie opinii publicznej. 

KRRiT zwróciła się także do Prezesa TVP o "wprowadzenie stosowanych procedur umożliwiających realizację zadań telewizji publicznej (...), w szczególności związanych z rzetelnym informowaniem o sprawach istotnych ze społecznego punktu widzenia".

Skarga złożona przez HFPC dotyczyła materiałów na temat Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Stowarzyszenia 61., wyemitowanych w wydaniach "Wiadomości" między 24 a 31 października.

HFPC zwróciła się do KRRiT o zbadanie zgodności materiałów z ustawą o radiofonii i telewizji, która nakłada na telewizję publiczną "obowiązek przygotowania informacji z poszanowaniem zasad bezstronności, wyważenia i niezależności.

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Wiadomości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL