insider

(osoba mająca dostęp do informacji poufnych dot. spółki giełdowej)

Artykuły (1)