Reklama

Reklama

"Tryptyk Rzymski": REALIZACJA

Produkcja filmu "Tryptyk rzymski", opartego na tekście poematu Jana Pawła II, rozpoczęła się już w połowie 2003 roku, a więc wkrótce po prezentacji poematu. Zarówno dla potrzeb realizacji filmu, jak i z potrzeby podjęcia nowych form promowania kultury chrześcijańskiej, Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy powołał do istnienia Wydawnictwo i Studio Filmowe ANIMA MEDIA z siedzibą w Bielsku-Białej. Celem ANIMA MEDIA jest aktywne włączanie się w nurt dzieła Nowej Ewangelizacji przez działalność wydawniczą, produkcję, rozpowszechnianie i projekcję filmów.

Reklama

Jak wynika z danych wydawnictwa św. Stanisława, poemat w formie wydawniczej został sprzedany w ilości ok. 500.000 egzemplarzy. Ideą przewodnią powstania filmu była dalsza popularyzacja słów Jana Pawła II i zaproszenie jeszcze większej ilości ludzi do wspólnego rozważania treści zawartych w poemacie. Twórcy postawili sobie za zadanie przedstawienie tak wyjątkowego dzieła w formie filmu po to, aby poprzez dodanie wartości wizualnych - zdjęcia plenerów, plastykę inspirowaną m.in. freskami Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej, animację, teatr wizji i ruchu - przybliżyć odbiorcy poetykę "Tryptyku". Wszystkiemu przyświeca nadzieja, że narracja "Tryptyku" wzbogacona o obraz i dźwięk pozwoli na bogatsze przeżycie treści zawartych w utworze, a głębia myśli Papieża, wielowarstwowa i pełna metafor, nabierze wyrazistej i zrozumiałej dla wszystkich formy.

Realizacji wyrażenia tego co tak trudne do uchwycenia podjęła się grupa entuzjastów, którzy pod kierunkiem Marka Luzara stworzyli film wymykający się jakimkolwiek konwencjom. Znajdziemy w nim zarówno przepiękne plenery górskich krajobrazów tak bliskich Autorowi poematu, jak i spotkamy się z różnorodną animacją artystyczną oraz techniką łączenia animacji i zdjęć z żywego planu poddanych obróbce komputerowej. Swoją wymowę mają zarówno zdjęcia aktorów i modeli, jak i obrazy z Kaplicy Sykstyńskiej będącej punktem wyjścia dla wielu rozważań Jana Pawła II. Nagranie orkiestrowe muzyki i jego dostosowanie do wymogów formatu Dolby Digital Surround EX 5.1 to także narzędzie, które wraz z przejmującą narracją Krzysztofa Kolbergera, ma służyć widzom pomocą w podjęciu i przeżyciu wspólnych medytacji.

Oprócz dystrybucji kinowej oraz emisji telewizyjnej przewidziana jest dystrybucja na różnorodnych nośnikach (VCD, DVD, VHS). Konsekwencją zaś zakupionych praw do ośmiu istniejących obcych wersji językowych poematu jest fakt, i że po premierze krajowej zostaną także przygotowane obcojęzyczne wersje językowe filmu, dzięki czemu ostateczna ilość osób, które zapoznają się z tekstem poematu znacznie się powiększy.

materiały dystrybutora
Dowiedz się więcej na temat: Tryptyk Rzymski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama