Reklama

Reklama

"Oliver Twist": TŁO HISTORYCZNE

POWIEŚĆ „OLIVER TWIST” (1838)

Powieść Karola Dickensa zaczęła ukazywać się w odcinkach w miesięczniku „Bentley’s Miscellany” w 1837 roku z podtytułem „The Parish Boy’s Progress” . W pierwszych rozdziałach Dickens ukazywał, jak na los wychowanka gminy wpłynęło uchwalenie Poor Law Act z 1834 roku, regulującego przyznawanie pomocy finansowej ubogim. Dickens miał okazję obserwować uchwalanie tej ustawy i nie szczędził jej potem ostrej krytyki w swojej twórczości.

Przed 1834 rokiem robotnicy otrzymywali ze swojej gminy niewielką kwotę jako dodatek do swoich niskich poborów. Suma ta stanowiła awaryjne wsparcie, dopóki beneficjent nie stanął na własnych nogach. Opieka nad niepełnosprawnymi i niezdolnymi do pracy także należała do gminy. Ustawa miała naprawić wiele wad starego systemu, ale zdaniem większości wyrządziła więcej szkód niż pożytku. Nowy akt miał zwolnić państwo z obowiązku łożenia na leniwych bezrobotnych. Na jego mocy łączono gminy w większe jednostki, zakładano przytułki i tzw. „domy pracy”, w których bezdomni lub pozbawieni środków utrzymania znajdowali schronienie i zatrudnienie.

Reklama

materiały dystrybutora
Dowiedz się więcej na temat: Oliver Twist

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy