Reklama

"Narodzenie": NARODZENIE JEZUSA W NOWYM TESTAMENCIE

*Autorem poniższego tekstu jest dr William J. Fulco, S.J., kierownik katedry badań nad historią starożytną obszaru Morza Śródziemnego na Wydziale Historii Starożytnej oraz Archeologii Loyola Marymount University

W Nowym Testamencie znajdują się dwa opisy narodzin Jezusa. Jeden z nich zwarty jest w Ewangelii Świętego Mateusza, drugi – Świętego Łukasza. Większość specjalistów zgadza się, że obie ewangelie zostały napisane wkrótce po roku 70 n.e., a więc około 40 lat po ukrzyżowaniu Chrystusa. Te dwa opisy nie są do końca zbieżne. Mimo że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zainteresowanie młodością Chrystusa było na pewno olbrzymie, bardzo niewiele wiemy o wydarzeniach z wczesnych lat jego życia. Niektóre historie napisane zostały przy użyciu metody interpretacyjnej zwanej midrasz, polegającej na tym, że znane fakty łączono z przekazami proroków oraz opisami znalezionymi w innych świętych pismach.

Reklama

Opis dzieciństwa Jezusa u św. Mateusza zaczyna się od przedstawienia jego genealogii. Celem tego fragmentu jest wyprowadzenie rodowodu Jezusa przez Dawida od Abrahama. U Mateusza Józef dowiaduje się, iż jego narzeczona Maria spodziewa się dziecka, a we śnie objawia mu się anioł, który wyjaśnia, co się wydarzyło. W tej ewangelii znajduje się także opis narodzin Jezusa w Betlejem, przybycie mędrców, przeprowadzoną z rozkazu Heroda rzeź niewiniątek oraz ucieczkę świętej rodziny do Egiptu.

Ewangelia św. Łukasza przedstawia te wydarzenia bardziej szczegółowo. Dowiadujemy się z niej o narodzinach Jana Chrzciciela, syna Elżbiety, będącej kuzynką Marii, i Zachariasza. Ewangelia św. Łukasza rozpoczyna się od zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela – ma to być wydarzenie cudowne, ponieważ wydawało się, że jego matka Elżbieta jest bezpłodna. Następnie Łukasz opisuje podobieństwo losu Elżbiety i losu Marii. Archanioł Gabriel obwieszcza Marii, że za sprawą Ducha Świętego pocznie syna. Te dwie historie łączą odwiedziny Marii w domu Elżbiety, podczas których Maria wygłasza słynną radosną modlitwę dziękczynną Magnificat.

Łukasz pisze także, że Jezus narodził się w Betlejem, ale dodaje informację o tym, że Józef i Maria przybyli tam z powodu spisu ludności cesarstwa rzymskiego, ponieważ Józef musiał na czas spisu wrócić do miejsca swojego urodzenia. Mateusz opisuje, że do stajni, w której narodził się Jezus, przybyli mędrcy z dalekich stron, chcąc w ten sposób pokazać, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludów i wszystkich krajów. Co znaczące, Łukasz nie opisuje przybycia mędrców, tylko pokłon prostych pasterzy, którzy oddają hołd urodzonemu w ubogiej stajence Synowi Bożemu. W ten sposób Łukasz przekazuje, że Jezus stanie się także Odkupicielem ludzi biednych i skromnych.

W ewangeliach św. Marka i św. Jana nie ma opisów narodzin Jezusa. Obie te Ewangelie rozpoczynają się od opisów działalności dorosłego Jezusa. Poza wzmiankami w ewangeliach Mateusza i Łukasza, dzieciństwo Jezusa nie jest opisane w żadnym innym miejscu Nowego Testamentu, było jednak ulubionym tematem twórców tak zwanych apokryfów, a więc niekanonicznych ewangelii.

materiały dystrybutora
Dowiedz się więcej na temat: Narodzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama