Reklama

Reklama

"Mój Nikifor": NIKIFOR - KILKA POZYCJI Z BIBLIOGRAFII

Książki

1. Andrzej Banach – Nikifor Mistrz z Krynicy – Wydawnictwo Literackie, 1957

2. Andrzej Banach – Pamiątka z Krynicy – Wydawnictwo Literackie, 1959

3. Andrzej i Ella Banach – Historia o Nikiforze – Wydawnictwo Literackie, 1966 (wznowienie wrzesień 2004)

4. Andrzej Banach – Nikifor – Arkady, 1984

Artykuły

5. Andrzej Banach – Nikifor – Polski Słownik Biograficzny, Tom XXII, zeszyt 96

6. Konstanty Ildefons Gałczyński – Dramat w tunelu – Przekrój, 1947

Reklama

7. Jackowski Aleksander – Notatki o Nikiforze - Polska Sztuka ludowa, 1985, Nr 3-4, 1985 str. 227-236

8. Tadeusz Szczepanek – Z badań nad twórczością Nikifora – Polska Sztuka Ludowa – 1974, Nr 4 str. 221-242

9. Jan Józef Szczepański – Biskup jedzie przez morze – Twórczość, 1972 Nr 6

10.Jerzy Wolf – Malarze naiwnego realizmu w Polsce – Nikifor, Arkady, 1938, nr 3, marzec 1938

11. Jerzy Zanozinski – Nikifor i Naiwni - Polska, 1967, Nr 11

12. Maciej Szczyrbuła – Jeszcze o Nikiforze. Fakty, domysły o legendy – Polska Sztuka Ludowa, 1990, Nr 1

13. Seweryn Wisłocki – Przyczynek do biografii Nikifora Drowniaka, nazwanego „Krynickim” – Polska Sztuka Ludowa, 1985 Nr 3-4, str. 219-226

Wiersze o Nikiforze

14. Konstanty Ildefons Gałczyński – To jest święty Ildefons..., A tutaj z Lotu Ptaka, Przekrój, 1947, Nr 113

15. Jerzy Harasymowicz - Drowniak Netyfor. Skończy się barwny ikonostas – Wybór wierszy, Wydawnictwo Literackie, 1986, t.1, str.130

16. Jerzy Harasymowicz – Tryptyk Nikiforowski – Dziennik Polski, Kraków 1968, Nr 262

17. Zbigniew Herbert – Nikifor – Tygodnik Powszechny, 1957, Nr 41 (456)

18. Tadeusz Kubiak – Zmarł Nikifor Krynicki – Świat, Warszawa, 1968, Nr 43

materiały dystrybutora
Dowiedz się więcej na temat: Mój Nikifor

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL