Reklama

"Lourdes": HISTORIA

W 1858 roku, poczynając od 11 lutego, Bernadetcie Soubirous osiemnastokrotnie ukazała się w Grocie Massabielle w Lourdes Dziewica Maryja. Pierwszego marca tego roku, w okolicach dziesiątego objawienia Matki Boskiej, Catherine Latapie - która akurat znajdowała się w grocie Massabielle - doświadczyła cudownego uzdrowienia z paraliżu. Następnego roku profesorowi Vergezowi z wydziału medycyny w Montpellier zlecono obserwację kolejnych uzdrowień. Na przestrzeni czterech lat odnotowano ich siedem. Fakt ten został uznany przez Monsignora Laurence, biskupa Tarbes i Lourdes, za dowód objawienia. Od tego czasu miało tam miejsce tyle uzdrowień, że Lourdes zasłynęło na cały świat. Papież Pius X zlecił zbadanie najbardziej spektakularnych przypadków. W Lourdes ustanowiono Urząd Medycznego Nadzoru Sanktuariów, ze stałym lekarzem. Rejestruje ono zgłoszenia cudownych uzdrowień i weryfikuje ich autentyczność - czego wymaga kościół, zanim orzeknie o zaistnieniu cudu. Dochodzenia te nadzoruje Międzynarodowy Komitet Medyczny w Lourdes (Comité International de Lourdes - C.M.I.L.), obecnie składający się z 20 członków - wybitnych specjalistów w swych dziedzinach - którzy badają wszystkie przypadki zgłoszone do Urzędu. Naukowcy i lekarze skupieni w C.M.I.L. skrupulatnie analizują historię medyczną danej osoby, zarówno sprzed uzdrowienia, jak i po nim - zwłaszcza przypadki, w których statystyczne prawdopodobieństwo poprawy zdrowia było niskie, a pacjent nie otrzymał jeszcze najskuteczniejszej z dostępnych kuracji. Zebrane przez nich informacje prezentowane są na dorocznym spotkaniu C.M.I.L., na którym dochodzi także do dokładnego przebadania uzdrowionego i rozmowy z nim. Możliwe jest więc, że cudowne uzdrowienie zostanie wytłumaczone przyczynami medycznymi. W 2008 do Urzędu Medycznego Nadzoru Sanktuariów zgłosiło się sześćdziesiąt osób twierdzących, że doświadczyły cudownego uzdrowienia. Na ostatnim spotkaniu C.M.I.L. w listopadzie 2008 zbadano pięć takich przypadków. Od chwili ustanowienia Urzędu potwierdzono niemal 7000 uzdrowień. Kościół uznał 66 z nich za cudy i to on, a nie C.M.I.L., orzeka o ich zaistnieniu (medycyna nie zna pojęcia cudu). Według kościelnej definicji, uzdrowienie musi spełniać dwie przesłanki, by zostać uznane cudownym: po pierwsze musi do niego dojść w nadzwyczajny i nieprzewidywalny sposób, a po drugie - musi ono mieć miejsce w kontekście religijnym, przykładowo w Lourdes. By stwierdzić, czy dane uzdrowienie ma cechy cudu w parafii, w której do niego doszło, powołuje się komisję pod nadzorem biskupa, która ocenia je pod każdym kątem - fizycznym, psychicznym i duchowym - biorąc pod uwagę zarówno negatywne (np. ekshibicjonizm) jak i pozytywne (np. nagrody duchowe) strony danego wydarzenia.

Reklama

materiały dystrybutora
Dowiedz się więcej na temat: Lourdes

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy